ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/06/1972

חוק עבודת הנוער; צו הביטוח הלאומי - גמלאות יסוד לשארים; צו הביטוח הלאומי - קצבת זיקנה; תיקון טעות בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב 1972; תקנות שירות מילואים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים