ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/05/1972

חוק שרות המדינה; תקנות שרות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), התשל"ב - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים