ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/05/1972

חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 3), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים