ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/05/1972

הסכם עם משרד האוצר בדבר תשלום ממ"י מוגדל; חוק הבטוח הלאומי-צו בדבר החלפת לוח ג'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים