ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/05/1972

חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 6), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים