ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/03/1972

בעיית היתרי עבודה בשבת - הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת סנהדראי; הבטחת זכותם של אזרחי המדינה לתעסוקה ולעבודה - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת בן-מאיר - דיון משולב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים