ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/03/1972

חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים