ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/02/1972

בעיית היתרי עבודה בשבת (הצעה לסדר היום של חבר- הכנסת הרב מ. צ. נריה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים