ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/02/1972

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 6), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים