ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/02/1972

בעיית היתרי עבודה בשבת (הצעה לסדר -היום של חברת - הכנסת סנהדראי); הבטחת זכותם של אזרחים לתעסוקה ולעבודה (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י בן - מאיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים