ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/02/1972

תיקון לחוק עבודת נשים, חוק חוזה עבודה, התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים