ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/01/1972

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים