ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/01/1972

צו בדבר החלפת לוח ו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב ), התשכ"ח - 1968; תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה ביטוח זיקנה), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים