ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/12/1971

העלאת שכר הדירה ב"עמידר" והשפעותיו על קבוצות דיירים שונות; חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 6), התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים