ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/09/1971

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים