ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/09/1971

אישור צווים בדבר החלפת לוחות מס ג' ד' ח' וט'; אישור תקנות בדבר ביטוח ילדי עובדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים