ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/09/1971

הסכם בדבר מענק התייקרות לעובדים שכירים; הצעת חבר הכנסת סנה לדון בשיפוט המוכסים בגשרי הירדן בפני בתי-דין צבאיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים