ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/07/1971

העלאת שכר הדירה ב"עמידר" והשפעותיו על קבוצת הדיירים השונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים