ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/07/1971

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7), התשל"ב-1972, חוק בית הדין לעבודה (תיקון), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים