ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1971

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי) (תיקון), התשל"א-1971; תקנות בדבר מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה; תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשל"א-1971; תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (כללים להוכחת חוסר פרנסה), התשל"א-1971; תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי) (תיקון), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים