ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/07/1971

דברי הספד ליצחק טבנקין ז"ל; מצוקת דיור לזוגות צעירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים