ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/06/1971

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים