ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/06/1971

צו בדבר הגדלת קצבת זקנה ושירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים