ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/06/1971

חוק בתי הדין לעבודה (תיקון), התשל"א-1971; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים