ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/06/1971

המשך הרצאת הכלכלן, מר כרוך ניסים, בנושא: מצוקת הדיור לזוגות צעירים; המשך שמיעת דברי בכלכלן מר ברוך ניסים, בנושא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים