ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/05/1971

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון מס' 6), התשל"א - 1971 (חוק האבטלה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים