ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/05/1971

ביטוח זיקנה ושאירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים