ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/04/1971

חוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש ), התשכ"ח - 1968 - הארכת תקופת פטור מחובת תשלום דמי ביטוח על ארבעה אחוז משכר העובד; מענקי התייקרות; סדרי עבודת הוועדה; קיצבאות זיקנה ושאירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים