ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/04/1971

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6), התשל"א - 1971; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7), התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים