ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/03/1971

דרכי הטיפול וההשמה של הנוער בשירות התעסוקה (הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו); חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 צו בדבר הגדלת קיצבאות נכות ותלויים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים