ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/03/1971

חוק הגנת השכר, התשי"ח (קביעת מקסימום בדבר דמי טיפול מקצועי וארגוני); חוק שירות המדינה (גמלאות) (ביטול היוון קיצבאות לצמיתות) (הוראת שעה, התשל"א); סיכום הדיון בהצעה לסדר היום של ח"כ ר. לוי גידול הפער הכלכלי, החינוכי והחברתי שבין השכבות השונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים