ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/03/1971

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7), התשל"א - 1970; חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראות מעבר), התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים