ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/03/1971

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7), התשל"א-1970; חוק שירות התעסוקה (תיקון), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים