ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1971

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7), התשל"א-1970; חוק שירות המדינה (גמלאות) (ביטול היוון קצבאות לצמיתות) (הוראות שעה), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים