ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/03/1971

חוק הנכים ( תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6), התשל"א -1970 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום ) (תיקון מס 7), התשל"א -1970; חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6), התשל"א -1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים