ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/02/1971

בתי דין לעבודה; חוק חוזה עבודה, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים