ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/02/1971

חוק שירות התעסוקה (תיקון), התשכ"ט-1969; חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969; סיכום הדיון בהצעה על הבטחת תעסוקה מסודרת לעובדים במפעלים "מרכבים" ו"הארגז"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים