ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/02/1971

הפער החברתי, הכלכלי והחינוכי שבין השכבות השונות (הצעה לסדר- היום של חבר - הכנסת ד. י. לוי. ); חוק חוזה עבודה, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים