ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/02/1971

חוק הבטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון), התש"ל - 1970 (הצעת חבר הכנסת קרגמן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים