ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/01/1971

חוק חוזה עבודה, התשכ"ח - 1968; קבלת משלחת של נציגי ועדי העובדים של המפעלים "הארגן" ו"מרכבים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים