ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/01/1971

דו"ח ועדת המשנה בעניין העסקת עולים בגיל מתקדם; סקירת שר הקליטה מר נ. פלד על פעולות משרדו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים