ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/12/1970

גידול הפער הכלכלי, החינוכי והחברתי שבין השכבות השונות - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד. לוי; הארכת תוקף ההיתר לעבודת נשים בלילה, על פי חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים