ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/12/1970

חוק חוזה עבודה, התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים