ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/12/1970

חוק חוזה עבודה, התשכ"ח-1968, (דיון בסעיפים 3, 2, 1)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים