ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/12/1970

הגדלת הפער החברתי. החינוכי והכלכלי שבין השכבות השונות (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד. י. לוי ); חוק שירות המדינה ( ביטול היוון קיצבאות לצמיתות ) ( הוראת שעה), התשל"א-1970 (הצעת חוק- צב' של חבר הכנסת קרגמן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים