ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/12/1970

הארכת ההיתר לעבודת נשים בלילה, על פי חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר מועצת המוסד; עידוד עבודת נשים (הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ארבלי אלמוזלינו) תנאים לעידוד תעסוקת נשים במשק הישראלי (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. גולדשטיין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים