ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/12/1970

הארכת אישור הוועדה למתן היתרים לעבודת לילה לנשים; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב ), התשכ"ח - 1968 צו בדבר הערכה מחדש של קיצבאות נכות ותלויים והגדלתן; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר מועצת המוסד; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר סוגים מיוחדים של מבוטחים; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר סכום מקסימלי שמותר לנכות כדמי חברות לטובת ארגון נכים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים