ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/11/1970

פיתוח משאבי כוח אדם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים