ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/10/1970

הסכם בדבר מענק התייקרות לפנסיונרים; הסכם בין האוצר והביטוח הלאומי לתשלום מענק התייקרות לבעלי הכנסה נמוכה; צו בדבר הגדלת שיעורי קצבת המשפחה; תקנות בדבר מועצת המוסד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים