ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/08/1970

ביצוע הצו בדבר פיתוח על הבניה מיום 26.03.70; הצורך בצעדים דחוסים להקלת המחסור בכוח אדם; מסקנות הוועדה להצעה לסדר היום בעניין "צעדים לצמצום הבניה הציבורית שהוגשה על-ידי חבר-הכנסת מ. אביזוהר; שיפורים טכנולוגיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים